MC SERVER 2021-1-27

发布于 2021-01-27  84 次阅读


今天把服务器从最基础的官服更新到了spigot水桶服

今后从只支持模组->只支持插件(雾

服务器版本:java 1.16.5

服务器地址: passers-by.com

(直接输入)

QQ群: 715108612

服务器插件:

插件汉化问题待解决= =

其他内容无变更

小结

关于服务端类型:spigot是优化挺好的服务端,适用于纯净服,官服的安装途径是给你下载器之后从官网下载资源自行编译,很安全

管理插件:essentialsX是一款老牌的实用管理插件,本服搭载的功能有设置家,金钱系统,聊天系统,防作弊系统等。。。

详情见下列玩家指令表

essentials.keepinvtruenevernoneessentials.kittycannontruenevernoneessentials.lightningtruenevernoneessentials.metruenevernoneessentials.mailtruenevernoneessentials.moretruenevernoneessentials.msgtruenevernoneessentials.msgtoggletruenevernoneessentials.paytruenevernoneessentials.payconfirmtoggletruenevernoneessentials.paytoggletruenevernoneessentials.pingtruenevernoneessentials.realnametruenevernoneessentials.recipetruenevernoneessentials.repairtruenevernoneessentials.selltruenevernoneessentials.setspawntruenevernoneessentials.setwarptruenevernoneessentials.settprtruenevernoneessentials.skulltruenevernoneessentials.suicidetruenevernoneessentials.tpatruenevernoneessentials.tpacanceltruenevernoneessentials.tpaccepttruenevernoneessentials.tpaheretruenevernoneessentials.tpdenytruenevernoneessentials.afktruenevernoneessentials.backtruenevernoneessentials.back.ondeathtruenevernoneessentials.back.onteleporttruenevernoneessentials.back.intotruenevernoneessentials.back.into.tpx-legendstruenevernoneessentials.back.into.tpx-legends_nethertruenevernoneessentials.back.into.tpx-legends_the_endtruenevernoneessentials.balancetoptruenevernoneessentials.balancetop.excludetruenevernoneessentials.chattruenevernoneessentials.chat.*truenevernoneessentials.hattruenevernoneessentials.hometruenevernoneessentials.home.compasstruenevernoneessentials.itemnametruenevernoneessentials.neartruenevernoneessentials.nicktruenevernoneessentials.build.*truenevernone

权限管理工具使用luckperms,非常好用的插件,甚至支持网络可视化编辑

有问题在评论区问

QQ群: 715108612

歌曲推荐#2